ADFÆRDSBEHANDLER

Uddannelsen som Adfærdsbehandler er for dig, der brænder 100% for at arbejde med hunde, og som ønsker at gå “all in”.

Du lærer, hvordan du håndterer og behandler adfærdsproblemer, og du vil blive klædt på til at kunne rådgive hundeejere om deres hunde, når de har brug for hjælp til at løse udfordringer i hverdagen.

Du vil få en solid teoretisk baggrund på et højt fagligt niveau omkring hundens adfærd og indlæring, men vi lægger lige så stor vægt på det praktiske arbejde med hundene.

Tilbage til oversigt >

Jo mere du belønner en adfærd, jo større er sandsynligheden for, at din hund har lyst til at tilbyde adfærden igen.
Så fokusér på alle de gode ting, som din hund gør hver eneste dag!

UDDANNELSENS INDHOLD

Uddannelsen som Adfærdsbehandler består af i alt 4 moduler.

Modul 1 er obligatorisk og skal tages, før du kan starte på de resterende moduler. Modul 2, 3 og 4 kan du tage i den rækkefølge, som du ønsker.

Uddannelsen vil være en kombination af teori omkring problemadfærd, skriftlige cases, opbygning af “adfærdsbehandlerens værktøjskasse” og masser af praktisk træning med klienthunde og egen hund. Derudover vil der være en obligatorisk litteraturliste med bøger, som skal læses undervejs på uddannelsen.

MODUL 1:

 • Rollen som adfærdsbehandler
 • Klienthåndtering
 • Samarbejde med dyrlæge (relevante sundhedsundersøgelser)
 • Samarbejde med andre behandlere
 • De 7 kernefølelser
 • Behandlingsstrategier  
 • Brug af psykofarmaka, kosttilskud, feromoner og naturmedicin i adfærdsbehandling
 • Læringspsykolog (adfærdsanalyse og relevante læringsprincipper)
 • Smertefysiologi, kroniske smerter og smerteidentificering
 • Stressens fysiologi


MODUL 2:

 • Lydfobi
 • Alene-hjemme-problemer og separationsangst


MODUL 3:

 • Frygtsom adfærd (mennesker, hunde, andre dyr og nye miljøer)
 • Aggressiv adfærd (zoneforsvar, mennesker, hunde og andre dyr)


MODUL 4:

 • Uhæmmet adfærd
 • Overdreven opmærksomhedskrævende adfærd
 • Jager/hyrder
 • OCD (tvangsadfærd)
 • Relationsproblemer hund/ejer, hund/barn og hundegruppe
 • Håndtering

Modulstart
Modul 1: Januar 2022.
Modul 2: September 2021.
Modul 3:
Modul 4:

Optagelseskrav
Du skal have bestået Hundeadfærdsudannelsen og Klikkeradfærdsinstruktør.

Du skal have minimum 1 års praktisk undervisningserfaring. Har du en instruktøruddannelse fra andet sted, da kontakt os, så vi sammen kan finde ud af, hvordan vi bedst får tilrettelagt et uddannelsesforløb til dig. 

Derudover skal du være god til at formulere dig både mundligt og skriftligt samt kunne læse og forstå engelsk.

Uddannelsens varighed
Hvert modul tager ca. 4-6 måneder, og du vil få udleveret et diplom pr. bestået modul samt et samlet diplom, når du har bestået alle 4 moduler samt den afsluttende eksamen.

Undervisere
Mai-Britt, Pernille Blok-Riisom og Astrid Gerd Holtet.

Forløb
Alt teoretisk og praktisk undervisning foregår i Nordsjælland.

Du skal påregne ca. 1 dag om måneden til undervisning. Antallet af undervisningsdage varierer fra modul til modul.

Den teoretiske undervisning er ca. 1 hel dag pr. gang og foregår i dagtiden på hverdage. Den praktiske træning er ca. ½ dag pr. gang og foregår på hverdage (dag eller aften). Varigheden kan dog også variere fra modul til modul.

Alt teoretisk undervisning på uddannelsen er obligatorisk, men bliver du forhindret i at deltage, kan du dog efterfølgende blive undervist i de fleste emner via enetimer á 350 kr. Dog ikke emner med ekstern underviser.

Eksamener
På de enkelte moduler vil der løbende være skriftlige og praktiske opgaver, der skal laves, afleveres og bestås.

Modul 2, 3 og 4 afsluttes hver med en mundtlig eksamen. Derudover vil der være en sidste praktisk eksamen (klient-case), når alle 3 moduler er bestået.

Eksamenspensum inkluderer også udleveret materiale på Hundeadfærdsuddannelsen, Klikkeradfærdsinstruktør samt alle bøger på den obligatoriske litteraturliste.

Opgaver vil blive rettet af Mai-Britt. Eksamener afholdes af både Mai-Britt og en ekstern censor. 

Eksamener vil blive vurderet “bestået” eller “ikke bestået”. Alle opgaver og eksamener skal bestås, før du kan modtage dit endelige diplom på, at du har bestået hele uddannelsen.

En ikke-bestået eksamen kan tages om, og du har i alt 3 forsøg. En reeksamen koster 1.500 kr.

Pris
Modul 1: 18.000 kr.
Modul 2: 12.000 kr.
Modul 3: 12.000 kr.
Modul 4: 12.000 kr.

Prisen inkluderer printbart materiale. Herudover skal du påregne lidt udgifter til bøger.

Betaling
For hvert modul skal du indbetale et depositum på 4.000 kr. Det resterende beløb betaler du som rater, som vi sammen aftaler.

Du er først sikret en plads på et modul, når du har indbetalt depositum. Dit depositum refunderes ikke, medmindre uddannelsen mod forventning ikke starter op.

Tilmelding
Har du spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at sende os en mail. Er du bare SÅ klar til at tilmelde dig, skal du indbetale depositum, så du kan sikre dig en plads på uddannelsen.