HUNDEADFÆRDSUDDANNELSEN ADVANCED

Hundeadfærdsuddannelsen Advanced er for dig, der gerne vil lære noget om specifikke adfærdsproblemer, samt hvordan du arbejder med dem.

Du ønsker ikke at arbejde professionelt med adfærdsbehandling af hunde, men blot at bruge din viden i forhold til egen hund.

Du vil få en solid teoretisk baggrund på et højt fagligt niveau omkring hundens adfærd og indlæring, men du kommer også til at arbejde praktisk med din egen hund.

Ønsker du på sigt at komme til at arbejde professionelt med adfærdsbehandling af hunde, kræver det en del mere praktisk erfaring. Du bør i stedet vælge vores professionelle linje, som starter med Hundeadfærdsuddannelsen og dernæst Klikkeradfærdsinstruktør og Adfærdsbehandler.

Tilbage til oversigt >

Jo mere du belønner en adfærd, jo større er sandsynligheden for, at din hund vil tilbyde adfærden igen.
Så fokusér på alle de gode ting, din hund gør hver eneste dag!


OM UDDANNELSEN

Hundeadfærdsuddannelsen Advanced består af i alt 4 moduler.

Modul 1 er obligatorisk og skal tages, før du kan starte på de resterende moduler. Modul 2, 3 og 4 kan du tage i den rækkefølge, som du ønsker. Du kan også vælge at tage blot ét eller flere moduler, som du har særlig interesse i.

Uddannelsen vil være en kombination af teori omkring problemadfærd, skriftlige cases og praktisk træning med egen hund. 

MODUL 1:

 • Læringspsykolog (adfærdsanalyse og relevante læringsprincipper)
 • De 7 kernefølelser
 • De vigtigste og mest anvendte behandlingsstrategier
 • Brug af kosttilskud og feromoner
 • Brug af forskellige typer af behandlere
 • Ernæringens betydning for hundens adfærd


MODUL 2:

 • Lydfobi
 • Alene-hjemme-problemer og separationsangst


MODUL 3:

 • Frygtsom adfærd (mennesker, hunde, andre dyr og nye miljøer)
 • Aggressiv adfærd (zoneforsvar, mennesker, hunde og andre dyr)


MODUL 4:

 • Uhæmmet adfærd
 • Overdreven opmærksomhedskrævende adfærd
 • Jager/hyrder
 • Relationsproblemer hund/ejer, hund/barn og hundegruppe
 • Håndtering
 • OCD (tvangsadfærd)

Optagelseskrav
Du skal have bestået Hundeadfærdsuddannelsen.

Det er ikke et krav, at du har bestået Klikkeruddannelsen, men vi anbefaler det, medmindre du har meget træningserfaring.

Modulstart
Modul 1: Januar 2022.
Modul 2: September 2021.
Modul 3:
Modul 4:

Uddannelsens varighed
Hvert modul tager ca. 4-6 måneder.

Undervisere
Undervisere på uddannelsen er Mai-Britt og Ann-Kristin.

Forløb
Alt teoretisk og praktisk undervisning foregår i Nordsjælland og er en kombination af PowerPoint, individuelle opgaver og cases samt praktisk træning med egen hund. 

Du skal påregne ca. 1 dag om måneden til undervisning. Antallet af undervisningsdage kan variere fra modul til modul.

Både den teoretiske og praktiske undervisning er ca. ½ dag pr. gang og foregår enten dag eller aften på hverdage.

Alt teoretisk undervisning på uddannelsen er obligatorisk, men bliver du forhindret i at deltage, kan du efterfølgende blive undervist i de fleste emner via enetimer á 350 kr. 

Eksamener
På de enkelte moduler vil der løbende være skriftlige og praktiske opgaver, der skal laves, afleveres og bestås.

Modul 2, 3 og 4 afsluttes med en lille eksamen, der består af en skriftlig/praktisk case med egen hund.

Eksamenspensum inkluderer også udleveret materiale på Hundeadfærdsuddannelsen og Klikkeruddannelsen.

Opgaver og eksamen vil blive rettet af Mai-Britt og vil blive vurderet “bestået” eller “ikke bestået”. Alle opgaver og eksamener skal bestås, før du kan modtage dit diplom.

Pris
Modul 1: 7.500 kr.
Modul 2: 7.500 kr.
Modul 3: 7.500 kr.
Modul 4: 7.500 kr.

Prisen inkluderer printbart materiale.

Betaling
For hvert modul skal du indbetale et depositum på 2.000 kr. Det resterende beløb betaler du som rater, som vi sammen aftaler. Du er naturligvis også velkommen til at betale hele beløbet på én gang.

Du er først sikret en plads på et modul, når du har indbetalt depositum. Dit depositum refunderes ikke, medmindre uddannelsen mod forventning ikke starter op.

Tilmelding
Har du spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at sende os en mail. Er du bare SÅ klar til at starte, skal du såmænd bare indbetale depositum, så du kan sikre dig en plads på uddannelsen.