KLIKKERUDDANNELSEN

Klikkeruddannelsen er for dig, der gerne vil være skarp til klikkertræning.

Det kan være, at du i forvejen allerede har lidt erfaring med klikkertræning, men ønsker at finpudse dine færdigheder. Eller måske du slet ikke kender til træningsmetoden, men har lyst til at prøve kræfter med den? Det kan også være, at du er uddannet instruktør et andet sted, men gerne vil undervise i klikkertræning. 

Du vil på de 11 måneder, som uddannelsen varer, blive ført grundigt gennem teorien bag klikkertræning samt lære at bruge den i praksis.

Uddannelsen er en blanding af teoretisk og praktisk undervisning. Da der vil være en del praktisk træning under uddannelsen, er det nødvendigt, at du enten har mulighed for at træne med din egen hund eller en lånehund. 

Klikkeruddannelsen kræver ikke, som alle vores andre uddannelser, at du først har taget Hundeadfærdsuddannelsen.

Tilbage til oversigt >

Du kan vælge, at din hund arbejder for at få adgang til noget, den gerne vil have,
ELLER at den arbejder for at undgå et ubehag!

EMNER PÅ UDDANNELSEN

  • Indlæringspsykologi
  • Fremkaldelse af adfærd
  • Shaping
  • Kriteriesætning
  • Belønningsstrategi
  • Stimuluskontrol
  • Baglænskædning
  • Forstærkningssystemer

Underviser
Underviser på uddannelsen er Mai-Britt.

Forløb
Vi mødes 10 gange á 3-4 timer til den praktiske træning, som foregår om formiddagen på hverdage på én af Hund&Harmonis træningsfaciliteter i Nordsjælland.

Den teoretiske undervisning foregår over 4 gange, hvor vi mødes på hverdage (dag eller aften) i Nordsjælland. Du skal påregne 3-4 timer pr. gang til den teoretiske undervisning.

Du vil efter hver teoriundervisning skulle aflevere en skriftlig opgave, som du får en personlig og skriftlig feedback på.

Eksamener
Alle opgaver på uddannelsen skal bestås, inden du kan tage de to afsluttende eksamener:

  • Aflevering af et eksamensprojekt med egen eller anden hund
  • 2 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler

Eksamenspensum vil være alt udleveret materiale.

Begge eksamener vil blive rettet af Mai-Britt og vurderet “bestået” eller “ikke bestået”. Begge skal bestås, før du kan modtage dit diplom. 

Optagelseskrav
Du skal være minimum 18 år.

Uddannelsens varighed
11 måneder.

Næste hold starter
P.t ingen hold planlagt.

Eksamener
Skriftlig eksamen: P.t. ingen planlagt.
Aflevering af eksamensprojekt: P.t. ingen planlagt

Pris
12.000 kr. inklusiv printbart materiale.

Betaling
Du skal indbetale et depositum på 2.000 kr. De resterende 10.000 kr. betaler du enten samlet ved uddannelsens start eller som 8 rater á 1.250 kr. 

Du er først sikret en plads på uddannelsen, når du har indbetalt depositum på 2.000 kr. Dit depositum refunderes ikke, medmindre uddannelsen mod forventning ikke starter op.

Tilmelding
Har du spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at sende os en mail. Er du bare SÅ klar til at starte, skal du såmænd bare indbetale depositum, så du kan sikre dig en plads på uddannelsen.