KLIKKERADFÆRDSINSTRUKTØR

Klikkeradfærdsinstruktør er uddannelsen for dig, der gerne vil arbejde professionelt med familiehunde – enten på egen eller anden træningsplads.

Du vil få en solid teoretisk baggrund på et højt fagligt niveau omkring hundens adfærd, indlæring og klikkertræning.

Målet er, at du vil være i stand til undervise et hold på en professionel og struktureret måde samt løse diverse udfordringer på træningsbanen.

For os er det ikke altid ensbetydende med, at du er en dygtig underviser, bare fordi du leverer flotte resultater med din egen hund. Derfor lægger vi på uddannelsen stor vægt på, at du kommer til at arbejde praktisk med både hunde og ejere. Du skal derfor både observere, træne med forskellige hunde, være hjælpetræner samt undervise på forskellige hold.

Tilbage til oversigt >

Du kan vælge, at din hund arbejder for at få adgang til noget, den gerne vil have,
ELLER at den arbejder for at undgå et ubehag!


EMNER PÅ UDDANNELSEN

 • Indlæringspsykologi udvidet
 • Klikkertræning
 • Racekundskab (udvalgte racer)
 • Hvalpeadfærd og opbygning af hvalpehold
 • “Problemhunde” på træningsbanen
 • Bevægelseslære og smerteidentificering
 • Planlægning, formidling og undervisningsteknik
 • Observationsteknik
 • Psykologi i forhold til hundeejeren
 • Fysisk førstehjælp på træningsbanen

Derudover skal du også følge et hvalpekuld fra de er 4-8 uger gamle.

Undervisere
Undervisere på uddannelsen er Mai-Britt og Bettina.

Forløb
Den teoretiske undervisning foregår på hverdage (dag eller aften) i Nordsjælland. Vi mødes 7 gange á 3-4 timer. Derudover vil der være 1 hel hverdag til ekstern undervisning i bevægelseslære og smerteidentificering.

Alt teoretisk undervisning er obligatorisk. Såfremt du bliver forhindret i at deltage, kan du dog efterfølgende blive undervist via enetimer á 350 kr. (dog ikke “bevægelseslære og smerteidentificering” samt “fysisk førstehjælp på træningsbanen”).

Der vil løbende gennem hele uddannelsesforløbet være opgaver, der skal laves, afleveres og bestås.

Eksamener
Den endelige eksamen består af 3 dele:

 • Aflevering af et eksamensprojekt med egen eller anden hund
 • 3 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler
 • ½ times praktisk eksamen med undervisning af et hold kursister

Eksamenspensum inkluderer også udleveret materiale på Hundeadfærdsuddannelsen samt alle bøger på den obligatoriske litteraturliste.

Den praktiske eksamen vil blive rettet af Mai-Britt og en censor. De resterende eksamener vil blive rettet af Mai-Britt. Alle eksamener vil blive vurderet “bestået” eller “ikke bestået”.

Alle midtvejsprøver og deleksamener skal bestås, før du kan modtage dit diplom. 

En ikke-bestået eksamen kan tages om, og du har i alt 3 forsøg. En reeksamen koster 1.500 kr.

Optagelseskrav
Du skal have bestået Hundeadfærdsuddannelsen.

Næste hold starter
Forår 2022.

Uddannelsens varighed
2-2½ år inklusiv Hundeadfærdsuddannelsen.
Uddannelsens varighed afhænger helt og holdent af, hvor meget tid du kan tilbringe på træningsbanen.

Pris
23.000 kr.

Prisen inkluderer printbart materiale, og du skal herudover påregne omkring 2.500 kr. til bøger (obligatoriske). Du vil efter tilmelding til uddannelsen modtage en obligatorisk litteraturliste.

Betaling
Du skal indbetale et depositum på 4.000 kr. De resterende 19.000 kr. betaler du som rater, som vi sammen aftaler – det kunne fx være 1.900 kr. pr. mdr. i 10 måneder.

Du er først sikret en plads på uddannelsen, når du har indbetalt depositum på 4.000 kr. Dit depositum refunderes ikke, medmindre uddannelsen mod forventning ikke starter op.

Hvis du allerede på Hundeadfærdsuddannelsen beslutter dig for at fortsætte som Klikkeradfærdsinstruktør, anbefaler vi, at du starter på den praktiske del af instruktøruddannelsen (som observatør), mens du tager Hundeadfærdsuddannelsen. Det kan du gøre, så snart du har indbetalt et depositum på 4.000 kr.

Tilmelding
Har du spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at sende os en mail. Er du bare SÅ klar til at starte, skal du såmænd bare indbetale depositum, så du kan sikre dig en plads på uddannelsen.